Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 10:36
kontakt
SEDIVIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 531,00 1 583,00
3,4%
1 662,00
5,0%
1 736,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54,00 33,00
-38,9%
62,00
87,9%
55,00
-11,3%
Zysk (strata) brutto 52,00 31,00
-40,4%
61,00
96,8%
54,00
-11,5%
Zysk (strata) netto 48,00 31,00
-35,4%
53,00
71,0%
43,00
-18,9%
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
22,00
0,0%
7,00
-68,2%
Aktywa 2 660,00 2 730,00
2,6%
2 852,00
4,5%
3 165,00
11,0%
Kapitał własny 2 160,00 2 191,00
1,4%
2 244,00
2,4%
2 287,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,82
1,5%
0,84
2,3%
0,85
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-33,3%
0,02
66,7%
0,02
-20,0%