Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.06, godz. 07:10
kontakt
SEDIVIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 662,00 1 736,00
4,5%
2 263,00
30,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62,00 55,00
-11,3%
172,00
212,7%
Zysk (strata) brutto 61,00 54,00
-11,5%
172,00
218,5%
Zysk (strata) netto 53,00 43,00
-18,9%
161,00
274,4%
Amortyzacja 22,00 7,00
-68,2%
35,00
400,0%
Aktywa 24,00 3 165,00
13 087,5%
4 639,00
46,6%
Kapitał własny 3,00 2 287,00
76 133,3%
3 448,00
50,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,85
85 200,0%
1,29
50,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-20,0%
0,06
275,0%