Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 09:26
kontakt
ROAD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -218,00 744,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -229,00 -407,00
---
Zysk (strata) brutto -222,00 -399,00
---
Zysk (strata) netto -222,00 -399,00
---
Amortyzacja 4,00 6,00
50,0%
Aktywa 5 148,00 4 895,00
-4,9%
Kapitał własny 4 863,00 4 463,00
-8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,92 3,60
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,32
---