Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 16:30
kontakt
VRFACTORY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 918,00 2 183,00
-25,2%
136,00
-93,8%
1 871,00
1 275,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -261,00 -207,00
---
-363,00
---
-2 088,00
---
Zysk (strata) brutto -441,00 -397,00
---
-239,00
---
-2 068,00
---
Zysk (strata) netto -433,00 -412,00
---
-244,00
---
-2 097,00
---
Amortyzacja 207,00 48,00
-76,8%
179,00
272,9%
2 149,00
1 100,6%
Aktywa 1 052,00 628,00
-40,3%
35 256,00
5 514,0%
33 173,00
-5,9%
Kapitał własny -418,00 -30,00
---
35 174,00
---
33 077,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,01
---
1,07
---
1,01
-6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,08
---
-0,01
---
-0,06
---