Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:03
kontakt
VRFACTORY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 831,00 0,00
---
766,00
---
1 353,00
76,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112,00 -51,00
---
-1 053,00
---
-534,00
---
Zysk (strata) brutto -133,00 -78,00
---
-1 030,00
---
-560,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -78,00
---
-1 030,00
---
-560,00
---
Amortyzacja 36,00 0,00
---
1 074,00
---
1 074,00
0,0%
Aktywa 1 144,00 638,00
-44,2%
34 228,00
5 264,9%
32 705,00
-4,4%
Kapitał własny 249,00 -108,00
---
34 144,00
---
32 517,00
-4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,02
---
1,04
---
0,99
-4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
-0,03
---
-0,02
---