Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 20:08
kontakt
VRFACTORY
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 530,00 1 831,00
19,7%
0,00
---
766,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5,00 -112,00
---
-51,00
---
-1 053,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 -133,00
---
-78,00
---
-1 030,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 -133,00
---
-78,00
---
-1 030,00
---
Amortyzacja 117,00 36,00
-69,2%
0,00
---
1 074,00
---
Aktywa 1 387,00 1 144,00
-17,5%
638,00
-44,2%
34 228,00
5 264,9%
Kapitał własny 3,00 249,00
8 200,0%
-108,00
---
34 144,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,06
5 900,0%
-0,02
---
1,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,02
---
-0,03
---