Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 09:32
kontakt
RENDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 990,00 5 007,00
0,3%
5 007,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 261,00 4 248,00
-0,3%
4 250,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 4 233,00 4 166,00
-1,6%
4 179,00
0,3%
Zysk (strata) netto 3 851,00 2 698,00
-29,9%
3 796,00
40,7%
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
Aktywa 21 609,00 25 462,00
17,8%
25 474,00
0,0%
Kapitał własny 21 368,00 24 015,00
12,4%
25 114,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,07 22,55
12,4%
22,55
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,62 2,53
-29,9%
2,53
0,0%