Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 20:56
kontakt
IRONWOLF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 248,00 161,00
-35,1%
480,00
198,1%
262,00
-45,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -149,00 -53,00
---
-72,00
---
-67,00
---
Zysk (strata) brutto -146,00 -67,00
---
-106,00
---
-61,00
---
Zysk (strata) netto -146,00 -67,00
---
-106,00
---
-61,00
---
Amortyzacja 13,00 2,00
-84,6%
0,00
---
5,00
---
Aktywa 3 750,00 4 439,00
18,4%
5 933,00
33,7%
5 873,00
-1,0%
Kapitał własny 3 698,00 3 631,00
-1,8%
3 524,00
-2,9%
3 463,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,49
-1,8%
2,41
-2,9%
2,37
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,05
---
-0,07
---
-0,04
---