Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 08:56
kontakt
STSHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 3 059 146,00
Kapitał własny 3 056 696,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00