Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.28, godz. 14:56
kontakt
GRUPRACUJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 111 058,00 124 324,00
11,9%
126 909,00
2,1%
118 483,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53 202,00 67 280,00
26,5%
70 921,00
5,4%
68 660,00
-3,2%
Zysk (strata) brutto 53 189,00 68 995,00
29,7%
59 391,00
-13,9%
68 507,00
15,3%
Zysk (strata) netto 42 961,00 54 827,00
27,6%
46 304,00
-15,5%
54 299,00
17,3%
Amortyzacja 2 142,00 2 191,00
2,3%
2 191,00
0,0%
2 246,00
2,5%
Aktywa 452 172,00 545 160,00
20,6%
994 813,00
82,5%
887 276,00
-10,8%
Kapitał własny 267 138,00 330 026,00
23,5%
242 774,00
-26,4%
299 695,00
23,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,92 4,85
23,6%
3,56
-26,4%
4,39
23,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,80
27,6%
0,68
-15,5%
0,80
16,9%