Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 09:27
kontakt
BIGCHEESE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 185,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 401,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 2 361,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 2 134,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 9 943,00 22 959,00
130,9%
Kapitał własny 9 404,00 20 780,00
121,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 5,02
113,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,00
---