Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 16:51
kontakt
ASMODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 159,00 129,00
-18,9%
190,00
47,3%
94,00
-50,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -38,00
---
-24,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 -38,00
---
-24,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 -38,00
---
-24,00
---
-41,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 1 274,00 1 215,00
-4,6%
1 179,00
-3,0%
1 085,00
-8,0%
Kapitał własny 1 224,00 1 186,00
-3,1%
1 087,00
-8,3%
1 058,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,27
-2,9%
0,25
-8,5%
0,24
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---
-0,01
---