Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 04:32
kontakt
GRAPHENE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 598,00 1 324,00
121,4%
651,00
-50,8%
651,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -777,00 -1 166,00
---
-1 351,00
---
-1 351,00
---
Zysk (strata) brutto -776,00 -1 180,00
---
-1 703,00
---
-1 703,00
---
Zysk (strata) netto -776,00 -1 180,00
---
-1 703,00
---
-1 703,00
---
Amortyzacja 278,00 794,00
185,6%
844,00
6,3%
844,00
0,0%
Aktywa 14 018,00 11 102,00
-20,8%
11 123,00
0,2%
11 123,00
0,0%
Kapitał własny 7 851,00 5 390,00
-31,3%
5 128,00
-4,9%
5 128,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,08
-31,4%
1,03
-4,8%
1,03
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,24
---
-0,34
---
-0,34
---