Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 17:56
kontakt
ZENERIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 3 040,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 209,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 193,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 193,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
Aktywa 4 839,00 5 292,00
9,4%
Kapitał własny 3 195,00 3 388,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,87
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,11
---