Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 17:28
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 331,00 45 637,00
0,7%
44 823,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 857,00 -1 365,00
---
-7 538,00
---
Zysk (strata) brutto -9 110,00 -11 405,00
---
-11 735,00
---
Zysk (strata) netto -9 110,00 -12 966,00
---
31 358,00
---
Amortyzacja 1 445,00 1 347,00
-6,8%
1 019,00
-24,4%
Aktywa 404 226,00 399 476,00
-1,2%
314 304,00
-21,3%
Kapitał własny -20 827,00 -33 793,00
---
-2 435,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,51
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,20
---
0,48
---