Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 18:54
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 269,00 45 115,00
-0,3%
45 331,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 972,00 4 728,00
---
-6 857,00
---
Zysk (strata) brutto -8 028,00 4 092,00
---
-9 110,00
---
Zysk (strata) netto -7 140,00 3 715,00
---
-9 110,00
---
Amortyzacja 1 480,00 1 492,00
0,8%
1 445,00
-3,2%
Aktywa 398 491,00 412 612,00
3,5%
404 226,00
-2,0%
Kapitał własny -12 961,00 -11 717,00
---
-20 827,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,18
---
-0,32
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,06
---
-0,14
---