Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 23:43
kontakt
POLTREG
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 400,00 599,00
49,8%
899,00
50,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -651,00 -1 841,00
---
-6 513,00
---
Zysk (strata) brutto -605,00 -964,00
---
-4 428,00
---
Zysk (strata) netto -605,00 -964,00
---
-4 428,00
---
Amortyzacja 264,00 324,00
22,7%
516,00
59,3%
Aktywa 17 251,00 112 792,00
553,8%
122 585,00
8,7%
Kapitał własny 12 228,00 102 045,00
734,5%
96 614,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,67 21,88
496,1%
20,72
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,21
---
-0,95
---