Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 05:48
kontakt
POLTREG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 200,00 500,00
150,0%
200,00
-60,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -919,00 -1 909,00
---
-1 133,00
---
Zysk (strata) brutto -923,00 -2 210,00
---
-1 043,00
---
Zysk (strata) netto -923,00 -2 210,00
---
-1 043,00
---
Amortyzacja 130,00 181,00
39,2%
166,00
-8,3%
Aktywa 16 175,00 109 127,00
574,7%
110 684,00
1,4%
Kapitał własny 11 305,00 103 009,00
811,2%
101 966,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,39 22,09
550,8%
21,86
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,47
---
-0,22
---