Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 18:19
kontakt
TRIGGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 208,00 1 962,00
62,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -882,00 -886,00
---
Zysk (strata) brutto -885,00 -909,00
---
Zysk (strata) netto -1 101,00 -1 138,00
---
Amortyzacja 12,00 74,00
516,7%
Aktywa 16 422,00 22 411,00
36,5%
Kapitał własny 3 997,00 8 855,00
121,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,65 5,68
114,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,73 -0,73
---