Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 13:17
kontakt
TRIGGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 10,00
42,9%
6,00
-40,0%
3,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -507,00 -122,00
---
-277,00
---
-340,00
---
Zysk (strata) brutto -507,00 -123,00
---
-277,00
---
-340,00
---
Zysk (strata) netto -507,00 -123,00
---
-277,00
---
-340,00
---
Amortyzacja 240,00 240,00
0,0%
231,00
-3,8%
227,00
-1,7%
Aktywa 22 190,00 21 901,00
-1,3%
21 742,00
-0,7%
21 508,00
-1,1%
Kapitał własny 6 947,00 6 824,00
-1,8%
6 548,00
-4,0%
6 207,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,30
-1,7%
1,25
-4,1%
1,18
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,02
---
-0,05
---
-0,06
---