Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 19:30
kontakt
SFINKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 993,00 23 625,00
136,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 356,00 1 075,00
---
Zysk (strata) brutto -16 363,00 -2 456,00
---
Zysk (strata) netto -16 116,00 -2 566,00
---
Amortyzacja 5 678,00 5 135,00
-9,6%
Aktywa 210 117,00 189 226,00
-9,9%
Kapitał własny -43 874,00 -47 034,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,36 -1,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 -0,08
---