Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 01:18
kontakt
CONSTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 853,00 535,00
-37,3%
444,00
-17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 389,00 22,00
-94,3%
28,00
27,3%
Zysk (strata) brutto 337,00 -81,00
---
-117,00
---
Zysk (strata) netto 337,00 -81,00
---
-117,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 938,00 14 604,00
-2,2%
14 861,00
1,8%
Kapitał własny 4 359,00 4 200,00
-3,6%
4 028,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,59 5,38
-3,7%
5,16
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 -0,10
---
-0,15
---