Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 18:55
kontakt
CONSTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 545,00 556,00
2,0%
853,00
53,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60,00 112,00
86,7%
389,00
247,3%
Zysk (strata) brutto -8,00 45,00
---
337,00
648,9%
Zysk (strata) netto -8,00 42,00
---
337,00
702,4%
Amortyzacja 21,00 21,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 14 849,00 14 757,00
-0,6%
14 938,00
1,2%
Kapitał własny 3 983,00 4 022,00
1,0%
4 359,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,10 5,15
1,0%
5,59
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
0,43
700,0%