Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 18:14
kontakt
DSTREAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 324,00 406,00
25,3%
187,00
-53,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 27,00
---
-7 966,00
---
Zysk (strata) brutto 435,00 -8,00
---
-7 966,00
---
Zysk (strata) netto 374,00 -603,00
---
-8 054,00
---
Amortyzacja 0,00 6,00
---
2,00
-66,7%
Aktywa 13 094,00 12 063,00
-7,9%
2 914,00
-75,8%
Kapitał własny 11 907,00 10 889,00
-8,5%
2 835,00
-74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,30 2,10
-8,5%
0,55
-73,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,12
---
-1,55
---