Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 15:42
kontakt
DSTREAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 187,00 0,00
---
2,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 966,00 -39,00
---
-53,00
---
Zysk (strata) brutto -7 966,00 -39,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) netto -8 054,00 -40,00
---
-48,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 914,00 2 786,00
-4,4%
2 740,00
-1,7%
Kapitał własny 2 835,00 2 753,00
-2,9%
2 704,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,53
-2,9%
0,52
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,55 -0,01
---
-0,01
---