Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 20:31
kontakt
URTESTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
3,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -757,00 -964,00
---
-1 178,00
---
-784,00
---
Zysk (strata) brutto -755,00 -962,00
---
-1 179,00
---
-734,00
---
Zysk (strata) netto -755,00 -962,00
---
-1 179,00
---
-734,00
---
Amortyzacja -4,00 10,00
---
62,00
520,0%
160,00
158,1%
Aktywa 9 940,00 8 884,00
-10,6%
8 566,00
-3,6%
7 646,00
-10,7%
Kapitał własny 9 688,00 8 726,00
-9,9%
7 497,00
-14,1%
6 764,00
-9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,46 8,52
-9,9%
7,32
-14,1%
6,60
-9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 -0,94
---
-1,15
---
-0,72
---