Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 04:56
kontakt
URTESTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 691,00 423,00
-38,8%
259,00
-38,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 408,00 -131,00
---
-803,00
---
Zysk (strata) brutto 408,00 -131,00
---
-804,00
---
Zysk (strata) netto 408,00 -131,00
---
-804,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 1 383,00 1 849,00
33,7%
12 007,00
549,4%
Kapitał własny 1 365,00 1 234,00
-9,6%
11 958,00
869,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,20
-9,6%
11,67
869,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 -0,13
---
-0,78
---