Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 06:58
kontakt
GAMEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
256,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -128,00 -93,00
---
-111,00
---
-323,00
---
Zysk (strata) brutto -128,00 -93,00
---
-103,00
---
-321,00
---
Zysk (strata) netto 230,00 -88,00
---
-46,00
---
-321,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 034,00 71 834,00
496,9%
71 798,00
-0,1%
62 028,00
-13,6%
Kapitał własny 9 112,00 71 761,00
687,5%
71 703,00
-0,1%
53 893,00
-24,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,31
282,5%
0,31
0,0%
0,23
-24,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---