Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 12:34
kontakt
CREOTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 752,00 11 131,00
64,9%
6 762,00
-39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 857,00 -527,00
---
715,00
---
Zysk (strata) brutto 747,00 -646,00
---
567,00
---
Zysk (strata) netto 638,00 -263,00
---
570,00
---
Amortyzacja 570,00 519,00
-8,9%
783,00
50,9%
Aktywa 40 550,00 45 983,00
13,4%
47 221,00
2,7%
Kapitał własny 18 584,00 18 201,00
-2,1%
18 771,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,72 11,47
-2,1%
11,83
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 -0,17
---
0,36
---