Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 09:02
kontakt
ERG
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 80 790,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 397,00
Zysk (strata) brutto 3 364,00
Zysk (strata) netto 2 657,00
Amortyzacja 3 189,00
Aktywa 61 302,00
Kapitał własny 35 637,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,03