Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 15:56
kontakt
ERG
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 80 789,00 107 495,00
33,1%
119 298,00
11,0%
94 272,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 397,00 1 631,00
-52,0%
5 049,00
209,6%
3 975,00
-21,3%
Zysk (strata) brutto 3 364,00 1 188,00
-64,7%
3 889,00
227,4%
3 223,00
-17,1%
Zysk (strata) netto 2 657,00 1 548,00
-41,7%
3 151,00
103,6%
3 199,00
1,5%
Amortyzacja 3 188,00 3 255,00
2,1%
4 015,00
23,3%
4 745,00
18,2%
Aktywa 61 512,00 76 674,00
24,6%
81 077,00
5,7%
74 356,00
-8,3%
Kapitał własny 35 845,00 37 359,00
4,2%
40 490,00
8,4%
41 412,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,92 42,65
4,2%
46,22
8,4%
47,27
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,03 1,77
-41,7%
3,60
103,6%
3,65
1,5%