Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 01:24
kontakt
ERG
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 581,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00
Zysk (strata) brutto -187,00
Zysk (strata) netto 231,00
Amortyzacja 1 617,00
Aktywa 76 428,00
Kapitał własny 35 869,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,95
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26