Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 19:58
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 256,00 24 161,00
-22,7%
28 268,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 664,00 1 161,00
-30,2%
1 374,00
18,3%
Zysk (strata) brutto 1 138,00 603,00
-47,0%
1 090,00
80,8%
Zysk (strata) netto 908,00 523,00
-42,4%
1 139,00
117,8%
Amortyzacja 1 173,00 1 178,00
0,4%
1 581,00
34,2%
Aktywa 88 573,00 81 077,00
-8,5%
83 311,00
2,8%
Kapitał własny 39 988,00 40 490,00
1,3%
41 629,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 45,65 46,22
1,3%
47,52
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 0,60
-42,4%
1,30
117,8%