Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 09:09
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 739,00 26 173,00
-5,6%
29 828,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 049,00 524,00
-50,0%
1 453,00
177,3%
Zysk (strata) brutto 971,00 421,00
-56,6%
1 865,00
343,0%
Zysk (strata) netto 960,00 371,00
-61,4%
1 548,00
317,3%
Amortyzacja 820,00 819,00
-0,1%
832,00
1,6%
Aktywa 72 234,00 76 674,00
6,1%
86 618,00
13,0%
Kapitał własny 37 021,00 37 359,00
0,9%
38 908,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,26 42,65
0,9%
44,42
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,42
-61,3%
1,77
316,7%