Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 13:10
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 053,00 31 256,00
-8,2%
24 161,00
-22,7%
28 268,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 771,00 1 664,00
115,8%
1 161,00
-30,2%
1 374,00
18,3%
Zysk (strata) brutto 283,00 1 138,00
302,1%
603,00
-47,0%
1 090,00
80,8%
Zysk (strata) netto 172,00 908,00
427,9%
523,00
-42,4%
1 139,00
117,8%
Amortyzacja 832,00 1 173,00
41,0%
1 178,00
0,4%
1 581,00
34,2%
Aktywa 94 491,00 88 573,00
-6,3%
81 077,00
-8,5%
83 311,00
2,8%
Kapitał własny 39 079,00 39 988,00
2,3%
40 490,00
1,3%
41 629,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,61 45,65
2,3%
46,22
1,3%
47,52
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 1,04
429,1%
0,60
-42,4%
1,30
117,8%