Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 13:16
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 589,00 21 530,00
-12,4%
19 885,00
-7,6%
19 637,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 630,00 1,00
-100,0%
-30,00
---
922,00
---
Zysk (strata) brutto 2 411,00 -85,00
---
-193,00
---
704,00
---
Zysk (strata) netto 2 322,00 -330,00
---
68,00
---
497,00
630,9%
Amortyzacja 796,00 1 199,00
50,6%
1 169,00
-2,5%
1 165,00
-0,3%
Aktywa 80 270,00 76 461,00
-4,7%
74 356,00
-2,8%
78 370,00
5,4%
Kapitał własny 43 951,00 41 401,00
-5,8%
41 412,00
0,0%
41 909,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,17 47,26
-5,8%
47,27
0,0%
47,84
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,65 -0,38
---
0,08
---
0,57
626,9%