Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 04:29
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 430,00 21 826,00
25,2%
31 757,00
45,5%
27 739,00
-12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -249,00 -1 042,00
---
1 100,00
---
1 049,00
-4,6%
Zysk (strata) brutto -316,00 -1 178,00
---
974,00
---
971,00
-0,3%
Zysk (strata) netto -166,00 -886,00
---
1 103,00
---
960,00
-13,0%
Amortyzacja 771,00 808,00
4,8%
808,00
0,0%
820,00
1,5%
Aktywa 62 958,00 71 739,00
13,9%
78 123,00
8,9%
72 234,00
-7,5%
Kapitał własny 37 227,00 36 341,00
-2,4%
37 443,00
3,0%
37 021,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,50 41,48
-2,4%
42,74
3,0%
42,26
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -1,01
---
1,26
---
1,10
-12,9%