Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 18:26
kontakt
ONDE
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 216 638,00 1 216 638,00
0,0%
1 141 033,00
-6,2%
1 072 190,00
-6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 519,00 62 093,00
-2,2%
26 453,00
-57,4%
46 409,00
75,4%
Zysk (strata) brutto 62 358,00 62 358,00
0,0%
22 266,00
-64,3%
36 725,00
64,9%
Zysk (strata) netto 46 171,00 46 171,00
0,0%
17 529,00
-62,0%
29 723,00
69,6%
Amortyzacja 6 482,00 6 482,00
0,0%
7 720,00
19,1%
9 013,00
16,7%
Aktywa 564 485,00 564 485,00
0,0%
605 059,00
7,2%
653 188,00
8,0%
Kapitał własny 333 722,00 333 722,00
0,0%
321 251,00
-3,7%
350 974,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,06 6,06
0,0%
5,84
-3,7%
6,44
10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
0,0%
0,32
-62,0%
0,54
70,8%