Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 19:16
kontakt
ONDE
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 338 058,00 338 058,00
0,0%
245 122,00
-27,5%
168 034,00
-31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 716,00 16 716,00
0,0%
17 000,00
1,7%
3 108,00
-81,7%
Zysk (strata) brutto 15 755,00 15 755,00
0,0%
11 197,00
-28,9%
22 207,00
98,3%
Zysk (strata) netto 10 723,00 10 723,00
0,0%
10 207,00
-4,8%
17 362,00
70,1%
Amortyzacja 2 290,00 2 290,00
0,0%
2 229,00
-2,7%
2 255,00
1,2%
Aktywa 726 313,00 726 313,00
0,0%
661 491,00
-8,9%
622 597,00
-5,9%
Kapitał własny 334 112,00 334 112,00
0,0%
344 318,00
3,1%
361 680,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,13 6,13
0,0%
6,32
3,1%
6,64
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,19
-5,1%
0,32
70,1%