Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 21:02
kontakt
ONDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 299 911,00 274 637,00
-8,4%
182 683,00
-33,5%
298 418,00
63,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 317,00 11 991,00
177,8%
-2 949,00
---
14 167,00
---
Zysk (strata) brutto 2 332,00 12 372,00
430,5%
-5 717,00
---
11 766,00
---
Zysk (strata) netto 2 011,00 9 637,00
379,2%
-4 431,00
---
9 460,00
---
Amortyzacja 2 030,00 1 971,00
-2,9%
2 225,00
12,9%
2 193,00
-1,4%
Aktywa 671 208,00 605 059,00
-9,9%
611 879,00
1,1%
643 336,00
5,1%
Kapitał własny 311 613,00 321 251,00
3,1%
316 820,00
-1,4%
326 280,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,66 5,84
3,1%
5,76
-1,4%
5,93
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,18
373,0%
-0,08
---
0,17
---