Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:45
kontakt
ONDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 356 761,00 340 734,00
-4,5%
289 500,00
-15,0%
178 699,00
-38,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 241,00 17 562,00
-45,5%
20 139,00
14,7%
1 077,00
-94,7%
Zysk (strata) brutto 32 327,00 16 282,00
-49,6%
21 759,00
33,6%
195,00
-99,1%
Zysk (strata) netto 27 945,00 12 356,00
-55,8%
17 791,00
44,0%
204,00
-98,9%
Amortyzacja 1 597,00 1 666,00
4,3%
1 654,00
-0,7%
1 820,00
10,0%
Aktywa 524 837,00 594 127,00
13,2%
564 485,00
-5,0%
639 924,00
13,4%
Kapitał własny 97 165,00 315 930,00
225,1%
333 722,00
5,6%
333 926,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 5,74
225,1%
6,06
5,6%
6,07
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,22
-55,7%
0,32
43,6%
0,00
-98,8%