Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 15:00
kontakt
ONDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 298 418,00 338 117,00
13,3%
252 972,00
-25,2%
164 122,00
-35,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 167,00 17 109,00
20,8%
18 082,00
5,7%
-2 952,00
---
Zysk (strata) brutto 11 766,00 17 131,00
45,6%
13 545,00
-20,9%
20 526,00
51,5%
Zysk (strata) netto 9 460,00 12 099,00
27,9%
12 595,00
4,1%
15 714,00
24,8%
Amortyzacja 2 193,00 2 278,00
3,9%
2 317,00
1,7%
2 229,00
-3,8%
Aktywa 643 336,00 715 883,00
11,3%
653 188,00
-8,8%
615 943,00
-5,7%
Kapitał własny 326 280,00 338 379,00
3,7%
350 974,00
3,7%
366 688,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,93 6,21
4,7%
6,44
3,7%
6,73
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,22
29,1%
0,23
4,1%
0,29
24,7%