Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:02
kontakt
WOODPCKR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 463,00 3 909,00
12,9%
3 954,00
1,2%
4 837,00
22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 726,00 716,00
-1,4%
1 199,00
67,5%
1 169,00
-2,5%
Zysk (strata) brutto 683,00 749,00
9,7%
1 239,00
65,4%
1 186,00
-4,3%
Zysk (strata) netto 528,00 585,00
10,8%
1 047,00
79,0%
951,00
-9,2%
Amortyzacja 60,00 91,00
51,7%
178,00
95,6%
233,00
30,9%
Aktywa 4 714,00 5 671,00
20,3%
7 130,00
25,7%
8 577,00
20,3%
Kapitał własny 2 664,00 3 249,00
22,0%
4 477,00
37,8%
5 428,00
21,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,65
22,0%
0,90
37,7%
1,09
21,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
10,4%
0,21
78,6%
0,19
-9,1%