Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:04
kontakt
BKDGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 264,00 750,00
184,1%
1 221,00
62,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -344,00 172,00
---
630,00
266,3%
Zysk (strata) brutto -345,00 169,00
---
688,00
307,1%
Zysk (strata) netto -345,00 169,00
---
654,00
287,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 011,00 2 784,00
38,4%
2 683,00
-3,6%
Kapitał własny 1 858,00 2 703,00
45,5%
2 609,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 1,09
45,4%
1,05
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,07
---
0,26
286,8%