Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 08:19
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 709,00 512,00
-27,8%
465,00
-9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 446,00 184,00
-58,7%
87,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 455,00 233,00
-48,8%
135,00
-42,1%
Zysk (strata) netto 432,00 221,00
-48,8%
124,00
-43,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 471,00 2 683,00
8,6%
2 792,00
4,1%
Kapitał własny 2 387,00 2 609,00
9,3%
2 732,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,05
9,3%
1,10
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,09
-48,9%
0,05
-43,8%