Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:58
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 404,00 -5,00
---
235,00
---
709,00
201,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 117,00 -316,00
---
-350,00
---
446,00
---
Zysk (strata) brutto 115,00 -316,00
---
-387,00
---
455,00
---
Zysk (strata) netto 115,00 -316,00
---
-431,00
---
432,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 784,00 2 458,00
-11,7%
2 061,00
-16,2%
2 471,00
19,9%
Kapitał własny 2 703,00 2 386,00
-11,7%
1 955,00
-18,1%
2 387,00
22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 0,96
-11,7%
0,79
-18,0%
0,96
22,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,13
---
-0,17
---
0,17
---