Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 14:26
kontakt
SHOPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 801,00 26 009,00
38,3%
26 110,00
0,4%
27 629,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 708,00 6 815,00
83,8%
6 527,00
-4,2%
6 588,00
0,9%
Zysk (strata) brutto 3 401,00 6 805,00
100,1%
6 153,00
-9,6%
6 418,00
4,3%
Zysk (strata) netto 2 700,00 5 522,00
104,5%
4 915,00
-11,0%
5 103,00
3,8%
Amortyzacja 1 363,00 995,00
-27,0%
1 287,00
29,3%
1 356,00
5,4%
Aktywa 70 625,00 81 495,00
15,4%
91 307,00
12,0%
107 401,00
17,6%
Kapitał własny 31 158,00 36 681,00
17,7%
41 675,00
13,6%
26 698,00
-35,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,29
17,7%
1,46
13,7%
0,94
-36,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,19
104,2%
0,17
-11,3%
0,18
4,1%