Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:04
kontakt
SHOPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 457,00 18 801,00
7,7%
26 009,00
38,3%
26 110,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 413,00 3 652,00
-32,5%
6 815,00
86,6%
6 527,00
-4,2%
Zysk (strata) brutto 15 225,00 3 400,00
-77,7%
6 805,00
100,1%
6 153,00
-9,6%
Zysk (strata) netto 12 378,00 2 700,00
-78,2%
5 522,00
104,5%
4 915,00
-11,0%
Amortyzacja 1 015,00 1 362,00
34,2%
995,00
-26,9%
1 287,00
29,3%
Aktywa 49 872,00 70 625,00
41,6%
81 495,00
15,4%
91 307,00
12,0%
Kapitał własny 28 459,00 31 158,00
9,5%
36 681,00
17,7%
41 675,00
13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 1,09
9,5%
1,29
17,7%
1,46
13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,10
-78,1%
0,19
104,2%
0,17
-11,3%