Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 19:07
kontakt
MADMIND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 741,00 1 520,00
-12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 -344,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 -387,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 -383,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
Aktywa 8 850,00 8 819,00
-0,4%
Kapitał własny 8 063,00 7 680,00
-4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,64
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---