Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 02:34
kontakt
MADMIND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 576,00 638,00
10,8%
1 711,00
168,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -259,00 -146,00
---
397,00
---
Zysk (strata) brutto -261,00 -217,00
---
507,00
---
Zysk (strata) netto -261,00 -222,00
---
479,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 463,00 6 284,00
-2,8%
6 804,00
8,3%
Kapitał własny 6 120,00 5 898,00
-3,6%
6 378,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,49
-3,5%
0,53
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,04
---