Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 03:32
kontakt
IMMGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 4 056,00
---
1 464,00
-63,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -261,00
---
-1 918,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -261,00
---
-1 917,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -238,00
---
-1 954,00
---
Amortyzacja 0,00 3,00
---
12,00
300,0%
Aktywa 97,00 7 721,00
7 859,8%
4 863,00
-37,0%
Kapitał własny 97,00 6 644,00
6 749,5%
4 768,00
-28,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 2,07
6 810,0%
1,49
-28,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,07
---
-0,61
---