Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 11:45
kontakt
IMMGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 843,00
---
616,00
-26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -443,00
---
-397,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -443,00
---
-387,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -406,00
---
-387,00
---
Amortyzacja 0,00 11,00
---
1,00
-90,9%
Aktywa 96,00 6 494,00
6 664,6%
4 558,00
-29,8%
Kapitał własny 96,00 6 317,00
6 480,2%
4 382,00
-30,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 1,97
6 470,0%
1,37
-30,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,13
---
-0,12
---