Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 19:04
kontakt
LMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 675,00 1 675,00
0,0%
1 394,00
-16,8%
1 663,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 724,00 724,00
0,0%
307,00
-57,6%
709,00
130,9%
Zysk (strata) brutto 634,00 634,00
0,0%
328,00
-48,3%
691,00
110,7%
Zysk (strata) netto 589,00 589,00
0,0%
328,00
-44,3%
691,00
110,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 853,00 9 853,00
0,0%
10 514,00
6,7%
11 772,00
12,0%
Kapitał własny 4 048,00 4 048,00
0,0%
4 377,00
8,1%
5 068,00
15,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,78 2,78
0,0%
3,00
8,1%
3,48
15,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,40
0,0%
0,23
-44,1%
0,48
110,2%