Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 18:56
kontakt
LMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 858,00 1 761,00
-5,2%
1 573,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160,00 -419,00
---
-1 281,00
---
Zysk (strata) brutto 126,00 -457,00
---
-1 225,00
---
Zysk (strata) netto 126,00 -457,00
---
-1 225,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 097,00 9 618,00
5,7%
10 319,00
7,3%
Kapitał własny 6 097,00 5 641,00
-7,5%
4 416,00
-21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,19 3,87
-7,5%
3,03
-21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,31
---
-0,84
---