Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:36
kontakt
LMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 268,00 1 416,00
11,7%
1 842,00
30,1%
1 858,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -278,00 -365,00
---
-225,00
---
160,00
---
Zysk (strata) brutto -285,00 -358,00
---
-232,00
---
126,00
---
Zysk (strata) netto -285,00 -358,00
---
-232,00
---
126,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 175,00 6 895,00
-3,9%
7 340,00
6,5%
9 097,00
23,9%
Kapitał własny 6 568,00 6 211,00
-5,4%
5 971,00
-3,9%
6 097,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,51 4,26
-5,5%
4,10
-3,8%
4,19
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,24
---
-0,16
---
0,09
---