Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:46
kontakt
VERCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 485,00 23 876,00
-2,5%
29 824,00
24,9%
27 557,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 183,00 2 991,00
-28,5%
2 590,00
-13,4%
3 512,00
35,6%
Zysk (strata) brutto 8 267,00 2 631,00
-68,2%
2 580,00
-1,9%
4 607,00
78,6%
Zysk (strata) netto 7 776,00 2 329,00
-70,0%
2 266,00
-2,7%
3 904,00
72,3%
Amortyzacja 778,00 762,00
-2,1%
889,00
16,7%
996,00
12,0%
Aktywa 255 372,00 261 498,00
2,4%
265 958,00
1,7%
266 908,00
0,4%
Kapitał własny 189 819,00 192 800,00
1,6%
196 036,00
1,7%
200 097,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28 10,44
1,6%
10,61
1,7%
10,83
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,13
-70,1%
0,12
-2,4%
0,21
71,5%