Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 05:07
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 270,00 148,00
-45,2%
133,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -123,00 39,00
---
-136,00
---
Zysk (strata) brutto -139,00 39,00
---
-137,00
---
Zysk (strata) netto -139,00 39,00
---
-137,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 6 112,00 6 202,00
1,5%
6 539,00
5,4%
Kapitał własny 3 953,00 3 992,00
1,0%
3 855,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,72
1,0%
0,69
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
-0,02
---