Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.28, godz. 23:16
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 148,00 270,00
82,4%
148,00
-45,2%
133,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -149,00 -123,00
---
39,00
---
-136,00
---
Zysk (strata) brutto -175,00 -139,00
---
39,00
---
-137,00
---
Zysk (strata) netto -175,00 -139,00
---
39,00
---
-137,00
---
Amortyzacja 4,00 2,00
-50,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 5 968,00 6 112,00
2,4%
6 202,00
1,5%
6 539,00
5,4%
Kapitał własny 4 092,00 3 953,00
-3,4%
3 992,00
1,0%
3 855,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,71
-3,4%
0,72
1,0%
0,69
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
0,01
---
-0,02
---