Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 21:59
kontakt
GAMIVO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 108,00
---
2 849,00
2 538,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -245,00
---
-293,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -200,00
---
-469,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -200,00
---
-469,00
---
Amortyzacja 0,00 218,00
---
1 309,00
500,5%
Aktywa 97,00 9 277,00
9 463,9%
9 117,00
-1,7%
Kapitał własny 96,00 496,00
416,7%
27,00
-94,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,49
412,5%
0,03
-94,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,20
---
-0,46
---