Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:12
kontakt
GAMIVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 191,00 1 023,00
-14,1%
995,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 217,00 200,00
-7,8%
183,00
-8,5%
Zysk (strata) brutto 65,00 21,00
-67,7%
17,00
-19,0%
Zysk (strata) netto 65,00 21,00
-67,7%
17,00
-19,0%
Amortyzacja 327,00 327,00
0,0%
327,00
0,0%
Aktywa 9 333,00 9 503,00
1,8%
8 866,00
-6,7%
Kapitał własny 92,00 113,00
22,8%
130,00
15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,11
21,7%
0,13
15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-69,2%
0,02
-15,0%