Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 08:01
kontakt
GAMIVO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 18 786,00
---
21 000,00
11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 2 353,00
---
3 642,00
54,8%
Zysk (strata) brutto -1,00 3 728,00
---
4 634,00
24,3%
Zysk (strata) netto -1,00 3 586,00
---
4 452,00
24,1%
Amortyzacja 0,00 -323,00
---
-118,00
---
Aktywa 96,00 19 877,00
20 605,2%
25 216,00
26,9%
Kapitał własny 96,00 5 078,00
5 189,6%
12 223,00
140,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 5,04
5 205,3%
12,13
140,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 3,56
---
4,42
24,1%