Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 23:43
kontakt
GAMIVO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 775,00
---
2 213,00
185,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -562,00
---
417,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -669,00
---
86,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -669,00
---
86,00
---
Amortyzacja 0,00 654,00
---
654,00
0,0%
Aktywa 96,00 8 722,00
8 985,4%
9 503,00
9,0%
Kapitał własny 96,00 -173,00
---
113,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,17
---
0,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,66
---
0,08
---