Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:32
kontakt
GAMIVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 375,00 1 121,00
198,9%
952,00
-15,1%
1 191,00
25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -343,00 254,00
---
15,00
-94,1%
217,00
1 346,7%
Zysk (strata) brutto -402,00 198,00
---
3,00
-98,5%
65,00
2 066,7%
Zysk (strata) netto -402,00 198,00
---
3,00
-98,5%
65,00
2 066,7%
Amortyzacja 327,00 327,00
0,0%
327,00
0,0%
327,00
0,0%
Aktywa 8 722,00 8 998,00
3,2%
9 117,00
1,3%
9 333,00
2,4%
Kapitał własny -173,00 25,00
---
27,00
8,0%
92,00
240,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,17 0,02
---
0,03
12,5%
0,09
240,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,40 0,20
---
0,00
-98,5%
0,06
2 066,7%