Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 11:12
kontakt
TENDERHUT
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 559,00 46 027,00
22,5%
60 619,00
31,7%
60 619,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 870,00 7 643,00
97,5%
5 090,00
-33,4%
5 090,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 561,00 7 555,00
112,2%
5 509,00
-27,1%
5 509,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 753,00 5 886,00
113,8%
4 421,00
-24,9%
4 421,00
0,0%
Amortyzacja 688,00 1 117,00
62,4%
1 632,00
46,1%
1 632,00
0,0%
Aktywa 22 937,00 31 886,00
39,0%
52 476,00
64,6%
52 476,00
0,0%
Kapitał własny 13 383,00 21 098,00
57,6%
39 314,00
86,3%
39 314,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,39 11,65
57,6%
20,21
73,5%
20,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,52 3,25
113,8%
2,27
-30,0%
2,27
0,0%