Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 14:49
kontakt
TENDERHUT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 586,00 28 082,00
30,1%
36 944,00
31,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 986,00 3 098,00
3,8%
813,00
-73,8%
Zysk (strata) brutto 3 031,00 2 832,00
-6,6%
1 293,00
-54,3%
Zysk (strata) netto 2 334,00 2 455,00
5,2%
1 261,00
-48,6%
Amortyzacja 537,00 767,00
42,8%
1 534,00
100,0%
Aktywa 0,00 34 562,00
---
57 550,00
66,5%
Kapitał własny 0,00 23 825,00
---
43 615,00
83,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 13,15
---
21,32
62,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,29 1,36
5,1%
0,62
-54,5%